Projektet

Nørrekær Enges Vindmølleforening

VINDMØLLER

TIL LOKAL-

SAMFUNDET

Projektets forløb

Jan.-17 Møde med politikere i Vesthimmerlands

kommune.

De var ligesom i Aalborg kommune positive over for foreningens krav.

 

19-12-16 Møde med Vattenfall

 

1-12-16 Medlemsmøde i Huset i Farstrup. Ori-

entering til medlemmerne, hvor forenin-gen står pt. Der blev efterlyst mere in-

formation (ex. hjemmeside). Desuden

diskussion omkring vindmøllestøj.

 

30-11-16 Møde med rådmand Hans Henrik Hen-

riksen og direktør Christian Bjerg Aal-

borg kommune.

De var positive over for foreningens

krav og opfordrede til en løsning med

Vattenfall.

 

1-11-16 Møde med Vattenfall.

 

29-9-16 Medlemsmøde i Huset i Farstrup. Mø-

det gav bestyrelsen inspiration ang. en

skrivelse til de to kommuner.( Antal møller m.m)

 

31-8-16 Stiftende generalforsamling i Tolstrup

forsamlingshus.

 

3.møde Vedtægter

 

2. møde Møde med rådmand Hans Henrik Hen-

riksen Aalborg kommune og Knud Kris-

tensen Vesthimmerlands kommune.

 

11-8-16 Borgermøde i Tolstrup forsamlingshus

med 80 deltagere. Der var repræsen-

tanter fra henholdsvis Vesthimmer-

lands- og Aalborg kommuner. Desuden

deltog Vattenfall.

Borgerne ville gerne have indflydelse på

projektets størrelse og rådighed over fondsmøller.

 

2-3-16 Vattenfall sender ansøgning for Nørre-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vindmøller

Vindmøller frembringer støj. Iht. Miljøministeriets

bekendtgørelse, må støjen fra vindmøller i bolig-

områder ikke overstige hhv. 39 dB(A) ved en vind-

hastighed på 8 m/s og 37dB(A) ved en vindhas-

tighed på 6 m/s. Støjen fra vindmøller må i det åbne landskab ikke overstige hhv. 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Man kan læse mere i Miljøstyrelsens rapport fra 2014.

Over Aggersund 12

9670 Løgstør

 

Telefon:

2758 1140

Email:

noerrekaersenge@gmail.com