Projektet

Nørrekær Enges Vindmølleforening


VINDMØLLER


TIL LOKAL-


SAMFUNDET


Projektets forløb


Fortsættes under "SENESTE NYT"

Jan.-17      Møde med politikere i Vesthimmerlands

kommune.

De var ligesom i Aalborg kommune positive over for foreningens krav.

 

19-12-16    Møde med Vattenfall

 

1-12-16      Medlemsmøde i Huset i Farstrup. Ori-

entering til medlemmerne, hvor forenin-gen står pt. Der blev efterlyst mere in-

formation (ex. hjemmeside). Desuden

diskussion omkring vindmøllestøj.

 

30-11-16    Møde med rådmand Hans Henrik Hen-

riksen og direktør Christian Bjerg Aal-

borg kommune.

De var positive over for foreningens

krav og opfordrede til en løsning med

Vattenfall.

 

1-11-16      Møde med Vattenfall.

 

29-9-16      Medlemsmøde i Huset i Farstrup. Mø-                      det gav bestyrelsen inspiration ang. en

                  skrivelse til de to kommuner.( Antal                          møller m.m)

 

31-8-16      Stiftende generalforsamling  i Tolstrup

forsamlingshus.

 

2. møde     Møde med rådmand Hans Henrik Hen-

riksen Aalborg kommune og Knud Kris-

tensen Vesthimmerlands kommune. 

 

11-8-16      Borgermøde i Tolstrup forsamlingshus

med 80 deltagere. Der var repræsen-

tanter fra henholdsvis Vesthimmer-

lands- og Aalborg kommuner. Desuden

deltog Vattenfall.

Borgerne ville gerne have indflydelse på

projektets størrelse og rådighed over fondsmøller.

 

2-3-16        Vattenfall sender ansøgning for Nørre-

kær Enge 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vindmøller


Vindmøller frembringer støj. Iht. Miljøministeriets

bekendtgørelse, må støjen fra vindmøller i bolig-

områder ikke overstige hhv. 39 dB(A) ved en vind-

hastighed på 8 m/s og 37dB(A) ved en vindhas-

tighed på 6 m/s. Støjen fra vindmøller må i det åbne landskab ikke overstige hhv. 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Man kan læse mere i Miljøstyrelsens rapport fra 2014.

Over Aggersund 12

9670 Løgstør


Telefon:

2758 1140

Email:

noerrekaersenge@gmail.com