Seneste nyt

VINDMØLLER

TIL LOKAL-

SAMFUNDET

Nørrekær Enges Vindmølleforening

Seneste nyt

 

13-12-18   Kommunal godkendelse af projektet

 

13-11-18   Samarbejdsaftale med Vattenfall (Se hovedpunkterne her)

 

17-09-18   Referat af generalforsamling


      

27-05-19   Generalforsamling i Nørrekær Enge Vind ApS.


                 Der indkaldes til generalforsamling i Nørrekær Enge Vind ApS mandag den 27. maj klokken 19.00 i Huset, Nymøllevej 115 i Farstrup.


                 Generalforsamlingens dagsorden:


  1.          Valg af dirigent.
  2.          Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3.          Fremlægning af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning og godkendelse af årsrapporten.
  4.          Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5.          Valg af bestyrelse.
  6.          Valg af revisor.
  7.          Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Aggersund 12

9670 Løgstør


Telefon:

2758 1140

Email:

noerrekaersenge@gmail.com