Forside

VINDMØLLER


TIL LOKAL-


SAMFUNDET


Nørrekær Enges Vindmølleforening


Hvad er Nørrekær Enges Vindmølleforening?Foreningens formål er at samle borgerne i og omkring Nørrekær Enge for på den måde at få mest mulig medbestemmelse på den vindmølleplanlægning, der lige nu er i gang i Nørrekær Enge, således at lokalområdet kompenseres for de ulemper, et sådant vindmølleprojekt medfører.

Der er brug for, at lokalsamfundet, som har vindresursen, kompenseres for, på samfundets vegne, ”at lægge hus til” de mange påtænkte nye vindmøller, så det stadig fremstår som et lokalsamfund, der har en værdi for beboerne og derfor er attraktivt at bo i.

Opstilling af vindmøller bør derfor ske i et samarbejde mellem lokalbefolkning, politikere og projekt developer (Vattenfall) med det formål at sikre, at alle berørte parter opnår et resultat, de kan se sig selv i.

Nørrekær Enge Vindmølle-forening har derfor indledt en dialog med de to kommuner og med Vattenfall. Vindmølleforeningens udgangspunkt for denne dialog er:


1.Vi ønsker selv at lave vedtægter for og evt. projektere/etablere de 20 % naboandele, lokalsamfundet skal tilbydes ifølge vindmøllelovgivningen.


2.Vi ønsker møller til lokaludvikling ud over de 20 % til naboer. Det kan ske ved stiftelse af en lokal fond. Fondens størrelse er ikke defineret ud fra andet end, at den ønskes så stor som muligt for at give den format til at kompensere lokalsamfundet for de ulemper, etableringen af den påtænkte vindmøllepark giver.

Fonden kan både bestå af de resterende anparter, der ikke er blevet solgt til naboer, samt af yderligere møller ud over nabo-møllerne. Det endelige antal afhænger af naboernes interesse i at købe anparter samt resultatet af drøftelser mellem kommunerne, Vattenfall og Nørrekær Enge Vindmølleforening.

Nørrekær Enge Vindmølle-forening har en forventning om og vil arbejde for, at fonden får en volumen, der gør, at den bliver et stort aktiv for lokalområdet.


Vi ønsker, at kommunen skal støtte lokalsamfundet ved overfor Vattenfall at gøre ovenstående til en forudsætning for opstilling af flere møller i Nørrekær Enge.

Over Aggersund 12

9670 Løgstør


Telefon:

2758 1140

Email:

noerrekaersenge@gmail.com