Projektet

Projektets forløb

Fortsættes under "SENESTE NYT"

 

 

25-09-17     Generalforsamling med stiftelse af Nør-

                    rekær Enge Vind K/S og Nørrekær Enge

                    Vind ApS.

 

21-08-17     Afslag fra ministeren om, at foreningen                       selv kan opstille/projektere vindmøllerne

 

15-08-17     Foreningens høringssvar til de to                                 kommuner.

 

13-06-17     Avisartikel om, hvor langt foreningen                           er kommet

 

17-05-17    Aftale med Vattenfall. (Hensigtser-                                -klæring)

 

15-05-17    Energinet.dk imødekommer foreningens                      ansøgning om tildeling af garantitilsagn                        fra garantifonden

 

31-03-17    1.møde med finansieringspartner

 

Jan.17       Møde med politikere i Vesthimmerlands

kommune.

De var ligesom i Aalborg kommune positive over for foreningens krav

 

01-12-16    Medlemsmøde i Huset i Farstrup. Ori-

entering til medlemmerne, hvor forenin-gen står pt. Der blev efterlyst mere in-

formation (ex. hjemmeside). Desuden

diskussion omkring vindmøllestøj

 

30-11-16    Møde med rådmand Hans Henrik Hen-

riksen og direktør Christian Bjerg Aal-

borg kommune.

De var positive over for foreningens

krav og opfordrede til en løsning med

Vattenfall

 

1-11-16      1.Møde med Vattenfall

 

22-9-16      Medlemsmøde i Huset i Farstrup. Mø-                        det gav bestyrelsen inspiration ang. en

                  skrivelse til de to kommuner.( Antal                              møller m.m)

 

31-8-16      Stiftende generalforsamling  i Tolstrup

forsamlingshus

 

Aug.16      Møde med rådmand Hans Henrik Hen-

riksen Aalborg kommune og Knud Kris-

tensen Vesthimmerlands kommune

 

11-8-16      Borgermøde i Tolstrup forsamlingshus

med 80 deltagere. Der var repræsen-

tanter fra henholdsvis Vesthimmer-

lands- og Aalborg kommuner. Desuden

deltog Vattenfall.

Borgerne ville gerne have indflydelse på

projektets størrelse og rådighed over fondsmøller

 

2-3-16        Vattenfall sender ansøgning for Nørre-

kær Enge 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vindmøller

Vindmøller frembringer støj. Iht. Miljøministeriets

bekendtgørelse, må støjen fra vindmøller i bolig-

områder ikke overstige hhv. 39 dB(A) ved en vind-

hastighed på 8 m/s og 37dB(A) ved en vindhas-

tighed på 6 m/s. Støjen fra vindmøller må i det åbne landskab ikke overstige hhv. 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Man kan læse mere i Miljøstyrelsens rapport fra 2014.