Projektet

Projektets forløb

 

2-3-16        Vattenfall sender ansøgning for Nørre-

kær Enge 2


11-8-16      Borgermøde i Tolstrup forsamlingshus

med 80 deltagere. Der var repræsen-

tanter fra henholdsvis Vesthimmer-

lands- og Aalborg kommuner. Desuden

deltog Vattenfall.

Borgerne ville gerne have indflydelse på

projektets størrelse og rådighed over fondsmøller


Aug.16      Møde med rådmand Hans Henrik Hen-

riksen Aalborg kommune og Knud Kris-

tensen Vesthimmerlands kommune


31-8-16      Stiftende generalforsamling i Tolstrup

forsamlingshus


22-9-16      Medlemsmøde i Huset i Farstrup. Mø-                        det gav bestyrelsen inspiration ang. en

                  skrivelse til de to kommuner.( Antal                              møller m.m)


1-11-16     1.Møde med Vattenfall


30-11-16    Møde med rådmand Hans Henrik Hen-

riksen og direktør Christian Bjerg Aal-

borg kommune.

De var positive over for foreningens

krav og opfordrede til en løsning med

Vattenfall


01-12-16    Medlemsmøde i Huset i Farstrup. Ori-

entering til medlemmerne, hvor forenin-gen står pt. Der blev efterlyst mere in-

formation (ex. hjemmeside). Desuden

diskussion omkring vindmøllestøj


Jan.17       Møde med politikere i Vesthimmerlands

kommune.

De var ligesom i Aalborg kommune positive over for foreningens krav


31-03-17   1.møde med finansieringspartner



15-05-17    Energinet.dk imødekommer foreningens                    ansøgning om tildeling af garantitilsagn                      fra garantifonden


17-05-17    Aftale med Vattenfall. (Hensigtserklæring)


13-06-17    Avisartikel om, hvor langt foreningen                          er kommet


15-08-17    Foreningens høringssvar til de to  kom-                      muner.


21-08-17    Afslag fra ministeren om, at foreningen                        selv kan opstille/projektere vindmøllerne


25-09-17    Generalforsamling med stiftelse af Nør-

                  rekær Enge Vind K/S og Nørrekær Enge

                  Vind ApS.

 

25-11-20    Afgørelse fra Planklagenævnet samt                         Miljø-Fødevareklagenævnet om opstilling                    af vindmøller i Nørrekær Enge.

 

12-08-23    Samarbejdsaftele mellem  vindmøllefor-                      eningen og Eurowind Energy.